OLJEHOVEDSTADEN I NORD-NORGE

Harstad er oljehovedstaden i Nord-Norge og SPE Northern Norway arrangerer årlig SPE Workshop in Arctic Norway. Konferansen ser nærmere på spesielle utfordringer i Barentshavet innen reservoar-dreneringsstrategi, reservoar-styring, boring, brønn, subsea og utstyr. Vizuelli utviklet konferansemateriellet for 2014.