Det handler om å vekke følelser

Folk er ikke så forskjellige. Alle liker vi hyggelige folk som byr på seg selv. Vi liker de som går ut av boksen og våger å være annerledes. Vi ser opp til folk med store drømmer som gjør alt for å oppfylle dem. Vi ser opp til folk som bryr seg, i både med- og motgang. Også historiefortellerne da - de som får oss til å le og glemme hverdagen for et øyeblikk - de beundrer vi. 

Disse fellestrekkene er med på å gjøre oss til mennesker, og de er heldigvis godt forankret i ryggraden hos de aller fleste av oss. 

Kommunikasjon handler om felles referanser. En 18-årig skoleelev oppfatter ting på en annen måte enn en 50-årig bedriftseier. Derfor er det viktig å forstå den enkeltes hverdag, slik at man på best mulig måte kan nå frem med budskapet. Med de gode historiene som vekker de gode følelsene. 

Vi snakker om å tilføre verdi som ikke forsvinner i mengden. Mottaker må føle at han eller hunn får noe igjen og at det beriker livet. Ofte handler det om å være modig og gjøre grep som engasjerer.

Merverdikonseptet GLØD

Vizuelli har utviklet konseptet GLØD. Her tar vi de menneskelige verdiene inn i reklamen og designet. Du og dine medarbeidere står sentralt i GLØD-prosessen. Gjennom målbevisst jobbing vekker vi kreativiteten som trengs for å få dere til å skinne. Vi vil komme under huden på bedriften for å finne det som gjør dere unike. Deretter skaper vi verdiøkende ideer og jobber med markedsposisjonering. Alt for at dere skal skille dere ut og gløde i forhold til konkurrentene. Erfaring viser at prosessen også bidrar til ekstra motivasjon og arbeidsglede. 

Vi er kreative verdiskapere og har kun én ambisjon: Å skape visuell begeistring gjennom reklame og design som igjen utløser motivasjon, tillit og lønnsomhet.

Lyst til å høre mer?
Ta kontakt med salgssjef Espen Flosand, tlf. 908 83 009
eller kreativ leder Jan-Arne Kristiansen, tlf. 932 46 725.

Noe av det vi liker å gjøre:

 • Utvikling av visjon og verdier
 • Navneutvikling, logo og visuell identitet
 • Utsmykkingsdesign for kontorer, butikker, kafeer osv.
  (Vi har tett samarbeid med interiørdesigner)
 • Produktemballasje
 • Publikasjoner, brosjyrer, DM, invitasjoner osv.
 • Annonser (digital + print)
 • Web: Responsiv (mobil, lesebrett og pc) med universell utforming
 • Foto og film (på location eller i vårt studio)
 • Sosiale medier
 • Presentasjoner
 • Design av messer og utstillinger
 • Jubileumskonseptet “Applaus”
 • Konferanseutforming (invitasjoner, program, navneskilt, bannere, programweb)