En av verdens største fiskeoppdrettere valgte Vizuelli

Det nye anlegget i Steigen på hele 10.000 kvadratmeter er Cermaq Norways fjerde og desidert største settefiskanlegg. Åpningen er en viktig milepæl for selskapet, og sikrer kapasitet og større fleksibilitet for videre vekst. 

Vizuelli fikk oppdraget med å dekorere og utsmykke Cermaq Norways nye anlegg i Steigen.

- Vi i Cermaq Norway er meget godt fornøyd med utsmykkingen av anlegget som ble gjort av Vizuelli. Dere leverte raskt, presist og med god kvalitet. Det ga hele anlegget et stort løft. 

Anlegget ble åpnet 25. oktober av fiskeriminister Per Sandberg og er ett av Norges mest moderne settefiskanlegg. Anlegget skal produsere 12,2 millioner smolt hvert år, sier Marit Holmvaag Hansen som er FW Production Manager. 

Cermaq Norway AS er et oppdrettsselskap bestående av 49 heleide og to deleide matfiskkonsesjoner for laks i Nordland og Finnmark, samt en deleid og fire heleide settefiskkonsesjoner i Nordland. Cermaq Norway AS er 100 % eid av Cermaq Group AS. Cermaq Group er en av verdens største oppdrettere av laks og ørret med virksomhet i Norge, Chile og Canada.