Grønn lederstjerne

Vi tror at vi kan være med på å bidra til en grønnere fremtid

Vi er stolte av å være Harstads første Miljøfyrtårnbedrift. I 2002 ble bedriften sertifisert etter en intern prosess som har vært nyttig både for bedriften og samfunnet forøvrig. 

Målet for Vizuelli var å få økt intern fokus på faktorer som påvirker vårt miljø og omgivelser på en negativ måte og samtidig kunne hente ut gevinster i forhold til forbedring av arbeidsmiljø, rutiner, effektivitet og økonomi.

Miljøet er et ansvar for oss alle og vi håper at mange flere bedrifter følger i våre fotspor.

Dette er kjernetemaene i programmet:

  • internkontroll HMS
  • arbeidsmiljø
  • materialbruk/innkjøp
  • avfall
  • energi
  • transport og forurensning

Miljøspot-kunde

Vi er også den første Miljøspot-kunden til Hålogaland Kraft. Det vil si at vi har 100 % garantert grønn opprinnelse på all strøm vi bruker.

Vi har tatt et miljøvennlig ansvar!