Medvind, flere hoder i arbeid

Hvordan kan vi sammen løse vår største utfordring:

– Å få flere hoder og hender i arbeid?

Det er ingen tvil om at landsdelen og Hålogaland er i sterk medvind. Aldri tidligere har det vært så store investeringer i offentlig infrastruktur og i privat
sektor. Det er liten ledighet og i mange bransjer er mangel på arbeidskraft den største utfordringen.

Det etableres flere arbeidsplasser, det er gode lønns-oppgjør, relativ lav rente og svak prisøkning. På tross av dette er det noen som av ulike årsaker ikke kommer inn på arbeidsmarkedet og dermed ikke fårt tatt del i fremgangen. For NAV er dette en stor utfordring.

Hvordan skal viklare å inkludere flere i den medvinden vi er inne i? Det finnes gode arbeidskraftresusser som av ulike årsaker sliter med å komme i arbeid. NAV har ordninger som gjør det økonomisk enklere for bedrifter å satse på disse.

Medvindkonferansen for nord har sitt utspring i dette: Hvordan kan bedriftene utnytte den sterke medvinden til enda bedre resultater, og hvordan kan vi sammen sørge for at flest
mulig får ta del i oppturen? Vi gleder oss til å presentere våre gode løsninger for bedrifter
og diskutere hvordan vi kan få mest mulig ut av medvinden i nord.

-BENTE ØDEGAARD, avdelingsdirektør, NAV Troms og Finnmark

 

[button text=”Last ned Medvind program” color=”secondary” style=”shade” size=”large” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://vizuelli.no/wp-content/uploads/2019/08/program_pdf.pdf” target=”_blank”] [gap height=”75px”] [ux_gallery ids=”2566,2568,2563,2569,2567,2564,2565″ style=”none”]